Belangrijke veranderingen met betrekking tot het peer-to-peerstatuut

De uiterste deadline voor het indienen van je belastingsaangifte 2018 is 30 september 2019.  Wij weten dat dit een aantal keren is uitgesteld en heeft gezorgd voor veel onduidelijkheid op de manier waarop je je aangifte moet doen. 

Wij zijn blij te kunnen bevestigen dat alle Deliveroo koeriers die in 2018 hebben bijverdiend via het deeleconomie statuut hiervan zullen genieten en hier ook in de toekomst van gebruik zullen kunnen maken*.

 Het is uitermate belangrijk dat riders de keuze hebben om van de voordelen van het peer-to-peerstatuut in België te kunnen genieten. Het statuut van de deeleconomie biedt je de flexibiliteit om te werken wanneer je wilt, je snel aan de slag kan gaan en je toelaat om meer over te houden van je verdiensten.  

Je belastingaangifte indienen 

De belastingaangifte voor de personenbelasting moeten uiterlijk op 30 september 2019 via de website van de Belastingdienst worden ingediend. Je peer-to-peerverdiensten als koerier in 2018 hoef je enkel in je aangifte te vermelden indien je meer dan € 6.130 hebt verdiend. Houd er rekening mee dat voor verdiensten via andere platforms of boven de toegelaten limiet een andere regeling van toepassing kan zijn.

Na onze gesprekken met de FOD Financiën zullen we ook in de toekomst enkele wijzigingen aanbrengen in de manier waarop je als koerier onder het statuut van de deeleconomie kan bijverdienen. Dit zorgt ervoor dat je van dit statuut kan blijven genieten. Hieronder lees je meer over wat er verandert. 

Vergoedingen van riders 

Vanaf 8 oktober zullen de vergoedingen als rider onder de deeleconomie voor elke bestelling gelijk zijn aan de bezorgingskosten voor de klant. Als peer-to-peer-rider bezorg je rechtstreeks aan de klant en worden jouw vergoedingen rechtstreeks door de klant betaald. 

Om deze verandering te ondersteunen en ervoor te zorgen dat je goed kan bijverdienen en de klant een goede ervaring blijft hebben, zal er nu een vaste vergoeding zijn voor alle bestellingen in jouw stad. Dit betekent dat elke cent die de klant voor de bestelling betaalt, rechtstreeks naar jou gaat. Klanten zullen nog steeds de keuze hebben om een fooi te geven. Dit bedrag wordt integraal bij jouw verdiensten opgeteld, zoals nu het geval is.

Je kan blijven zien hoeveel je hebt verdiend in de Rider app en je zal blijven gebruik kunnen maken van de feature in de app waarmee je jezelf kan uitbetalen. Ook de uitbetaling om de twee weken op dinsdag blijft ongewijzigd.

Hieronder vind je een overzicht van de vergoedingen per stad:

StadVergoeding
Brussels€5.00
Antwerp€5.00
Ghent€4.36
Leuven€4.36
Liege€5.49
Brugge€5.00
Mechelen€5.00
Kortrijk€5.00
Hasselt€5.00
Namur€5.00
Charleroi€7.50
Waterloo€7.50

De vergoeding wordt gebaseerd per stad (niet per zone) en hangt af van het bestelvolume per stad. Dit zorgt ervoor dat riders evenveel kunnen verdienen in eender welke stad ze rijden.

In Gent kan je normaal gezien meer bestellingen doen per uur dan in Hasselt. Vandaar dat de vergoeding in Hasselt hoger is dan in Gent.

Een vereenvoudigde manier om bestellingen te accepteren

Om vertragingen binnen de app te voorkomen en om je keuze te vergemakkelijken wanneer je bestellingen accepteert, wordt het bestelscherm duidelijker gemaakt en overbodige informatie niet weergegeven. Vanaf 8 oktober zal het exacte adres van de klant beschikbaar worden wanneer je de bestelling bij het restaurant ophaalt.

 

Nieuwe dienstenovereenkomst 

Binnenkort ontvang je van ons een nieuwe P2P-dienstenovereenkomst. Deze overeenkomst is bijgewerkt om beter weer te geven hoe je onder het statuut van de deeleconomie kan bijverdienen als koerier. Als je wilt blijven rijden met Deliveroo onder het peer-to-peerstatuut, lees dan het document, onderteken het en stuur het online terug. Details zullen binnenkort per mail worden opgestuurd.

Indien je niet langer gebruik wil maken van het statuut van de deeleconomie, kun je er ook voor kiezen om te beginnen rijden met Deliveroo als zelfstandige rider (of student-zelfstandige). Zelfstandige koeriers blijven werken met dynamische vergoedingen. Hier vind je meer informatie.

 

Kom met het team praten

We organiseren infosessies om alle vragen te bespreken die je hebt met betrekking tot je belastingaangifte of de veranderingen van het peer-to-peerstatuut.
Schrijf je hier in op een van de infosessies in jouw stad.

powered by Typeform

*Om te kwalificeren en aangifte te doen als peer-to-peer, moet je voldoen aan de criteria opgelegd door de belastingdienst. Bijvoorbeeld handelen als een niet-professioneel, rekening houden met limiet op je verdiensten, aan de slag gaan met erkende platformen in de deeleconomie, enz.

Hier heb je alle antwoorden rond je vragen over de veranderingen in het P2P statuut.

Riders die ervoor kiezen om te rijden met Deliveroo kunnen beslissen om te werken onder het peer-to-peerstatuut of als (student-) zelfstandige. 

Via het peer-to-peerstatuut (deeleconomie) kan iedereen tot €6340 per jaar belastingloos bijverdienen. Dit zolang ze werken met platforms die erkend zijn als deeleconomieplatform.Om verder te rijden met het peer-to-peer statuut, zal je een nieuwe dienstenovereenkomst moeten ondertekenen. 

Hiervoor zal je een mail ontvangen met verdere uitleg. Het ondertekenen van je nieuw contract neemt slechts 2 minuten in beslag.

Vergeet niet te kijken bij je ongewenste berichten indien je de mail niet meteen terugvindt.

Indien je deze nieuwe overeenkomst niet ondertekent, zal je account gedeactiveerd worden.Om ervoor te zorgen dat je inkomsten onder het P2P statuut  vallen onder de speciale regeling van de deeleconomie, moet de klant het bedrag dat hij of zij zal betalen voor de bestelling op voorhand zien. Dit bedrag dat de klant betaalt moet exact hetzelfde bedrag zijn dat de rider ontvangt.

Hierdoor krijgen riders een vast bedrag per bestelling afhankelijk van de stad waar de rider rijdt. Dit betekent ook dat er geen extra bonussen meer  zijn voor riders die via het P2P-statuut rijden.Indien je als zelfstandige rijdt, verandert er niets. Je zal nog steeds worden vergoed op basis van afstand.Om ervoor te zorgen dat de P2P-inkomsten onder de wet van de deeleconomie blijven, moet de klant de leveringskosten kennen die de rider als inkomsten zal ontvangen. De klant moet dit bedrag kennen alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Wanneer je een rider bent onder het P2P-statuut, zal je niet meer in aanmerking komen voor bonussen.

Indien je een zelfstandige rider bent, verandert er niets. Je kan hier een zelfstandige rider worden.Ja, Klanten zullen nog steeds de keuze hebben om een fooi te geven, via de app of cash. Dit bedrag wordt integraal bij jouw verdiensten opgeteld, zoals reeds het geval is.Om je te helpen om sneller te reageren op de bestellingen die worden voorgesteld, wordt het afleverscherm vereenvoudigd, waardoor onnodige informatie wordt verwijderd. De exacte locatie voor de levering aan de klant wordt pas beschikbaar wanneer je de bestelling in het restaurant hebt opgehaald.

Je kan nog steeds elke bestelling weigeren, maar omdat je nu een vast bedrag per bestelling krijgt, zal de afstand het bedrag dat je verdient niet veranderen.Ja maar indien je wilt rijden in een andere stad zal je een proces moeten volgen. Hier vind je meer uitleg.

Indien we niet op de hoogte zijn van je wijziging van stad,kan dit als fraude worden beschouwd en kan je account worden gedeactiveerd.

Je kan ons hier laten weten als je van stad wilt veranderen.Ja. Dit verandert niet.Het is vandaag niet meer mogelijk voor een P2P-rider om zich te laten vervangen.

Koeriers onder de deeleconomie bieden een persoonlijke dienst aan een particulier en kunnen zich niet laten vervangen onder dit statuut.De aangifte voor de personenbelasting moet uiterlijk op 30 september 2019 via de website van de belastingdienst worden ingediend. Je peer-to-peerinkomsten als rider in 2018 moet alleen in je aangifte worden opgenomen indien je meer dan € 6130 hebt verdiend. 

 

Vergeet niet dat een andere regeling van toepassing kan zijn op inkomsten die via andere platforms of boven het plafondbedrag hebt verdiend.