Beroep doen op een vervanger

De flexibiliteit die Deliveroo je biedt, betekent dat je precies kan kiezen wanneer en hoe je werkt. Zoals aangegeven in je serviceovereenkomst met Deliveroo, kan je beroep doen op een vervanger die met je account werkt. Hiervoor moet je Deliveroo niet van op de hoogte te brengen. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan deze regel.

Voorwaarden voor als je beroep wilt doen op een vervanger

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de vervanger aan alle eisen voldoet om met Deliveroo te rijden. Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De vervanger moet ouder zijn dan 18 jaar
  • De vervanger moet het recht hebben om in België te verblijven en te werken
  • De persoon is niet onderworpen aan een strafrechtelijke veroordeling
  • Je mag geen beroep doen op een persoon wiens dienstenovereenkomst eerder door Deliveroo is beëindigd
  • De vervanger mag alleen hetzelfde voertuig als jouw gebruiken.
  • Jij bent volledig verantwoordelijk voor de naleving, door de vervanger, van alle verplichtingen die in jouw contract zijn opgenomen (hygiëne- en verkeersveiligheidsregels, conform materiaal etc.).
  • Jij bent als enige verantwoordelijk voor de vergoeding van de vervanger.