Algemene voorwaarden: Win een 250 EUR Amazon voucher

 1. Deze competitie (de Competitie) is toegankelijk voor elke rider, 18 jaar of ouder, die een contract heeft met Deliveroo SPRL/BVBA. Inzendingen zijn niet langer geldig als de deelnemer geen rider meer is.
 2. Riders kunnen deelnemen aan de competitie van 17/9/2018 tot 1/10/2018 tot 12 pm (de afsluitdatum)
 3. Om deel te nemen aan de Competitie moeten riders de volledige enquête afnemen via https://www.surveymonkey.co.uk/r/S8YC6PT voor de afsluitdatum. Deelname zal enkel geldig zijn indien Deliveroo de deelname heeft ontvangen. Elke rider kan slechts een keer deelnemen. Geen enkele deelname zal geldig zijn indien deze is ingezonden door derde partijen, bulk inzendingen, meerdere inzendingen of inzendingen ingegeven door tussenpersonen. Deliveroo behoudt het recht om deze inzendingen de diskwalificeren. Deliveroo behoudt het recht om inzendingen na te trekken. Deliveroo kan informatie nodig hebben die zij redelijkerwijs nodig acht om de geschiktheid van een inzending te verifiëren en de prijs kan worden ingehouden totdat en tenzij Deliveroo tevreden is met de verificatie.
 4. Prijs: één tegoedbon van EUR 250 die u kunt uitgeven bij Amazon (de “Retailer” – de “Voucher”). De voucher wordt per e-mail naar de winnaar verzonden. De tegoedbon kan niet worden ingewisseld voor geld of voor geld of andere alternatieven. De voucher is persoonlijk en niet toewijsbaar. De voorwaarden voor de voucher van de verkoper zijn van toepassing https://www.amazon.com/International-Shipping-Direct/b/ref=as_li_ss_tl?node=230659011&linkCode=sl2&tag=quo-ans-20&linkId=2dfa8c0d84988dd626852fc797aaf827.
 5. Winnaar Selectie: alle inzendingen die vóór de sluitingsdatum zijn ontvangen, worden in de prijstrekking opgenomen. Eén winnaar wordt willekeurig gekozen op 1/10/2018.
 6. Winnaar Melding: de winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht binnen 7 dagen nadat de willekeurige selectie op 1/10/2018 heeft plaatsgevonden. De winnaar heeft 7 dagen om te reageren op de bevestiging dat hij / zij de voucher wil claimen. Als de winnaar niet binnen 7 dagen reageert, wordt een alternatieve winnaar uit de inzendingen geselecteerd, op dezelfde basis als hierboven beschreven. Deliveroo is niet verantwoordelijk voor het onvermogen van een prijswinnaar om op de kennisgeving te reageren.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers aan de wedstrijd. Als een Rider niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mogen ze niet deelnemen.
 8. Deliveroo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuist ingevulde, verloren of vertraagde inzendingen, kennisgevingen, aanvaardingen, tickets of andere documenten met betrekking tot de prijs.
 9. De beslissing van Deliveroo is definitief en er zal geen correspondentie worden afgesloten met riders over deze algemene voorwaarden, de organisatie of resultaten van de wedstrijd.
 10. Deliveroo behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op te schorten, te annuleren of aan te passen en / of deze voorwaarden te herzien, zonder voorafgaande kennisgeving, als omstandigheden buiten zijn controle er om vragen. Riders moeten deze algemene voorwaarden regelmatig controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Door te blijven deelnemen aan de wedstrijd, na elke herziening van deze algemene voorwaarden, worden Riders geacht met dergelijke nieuwe of gewijzigde voorwaarden in te stemmen.
 11. In geval van fraude, misbruik en / of bedrog behoudt Deliveroo zich het recht voor om de betrokken rider uit te sluiten van de wedstrijd. In het geval van een fout die de goede werking van de Wedstrijd buiten de macht van Deliveroo beïnvloedt, behoudt Deliveroo zich het recht voor om de Wedstrijd te beëindigen of op te schorten en deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 12. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, besluit of verordening, of door een bevoegde rechtbank, heeft die ongeldigheid geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling.
 13. Deliveroo kan informatie (inclusief persoonlijke gegevens) verzamelen, opslaan en verwerken van de Rider voor het beheren, beoordelen en beheren van de Wedstrijd. Deliveroo garandeert hierbij dat het persoonlijke gegevens zal gebruiken en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het Belgische Rider Freelance Privacybeleid dat beschikbaar is op https://rider.deliveroo.be/rider-privacy
 14. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel.
 15. De promotor van deze wedstrijd is Deliveroo Belgium SPRL / BVBA, met maatschappelijke zetel in de Rue du Monastère 10, 1000 Brussel (“Deliveroo”).