Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne op het werk zijn erg belangrijk. Bekijk de video hieronder om te zien hoe je deze twee waarden moet respecteren