Je kan belastingvrij tot €6340 per jaar verdienen als P2P-rider

Lees hieronder verder wat dit voor jou betekent

In juli 2018 heeft België een nieuwe wet gestemd die een gunstig kader biedt aan onder meer diensten die worden geleverd via een erkend platform in de deeleconomie, zoals Deliveroo. Deze wet treedt in werking op 5 augustus 2018. Vanaf dan is dit ook van toepassing op jouw inkomsten met Deliveroo.

Onder de oude regelgeving kon je als Deliveroo-rider tot €5210 per jaar verdienen en op deze inkomsten slechts 10 % belastingen betalen, die rechtstreeks werden ingehouden door Deliveroo.

De nieuwe regelgeving voorziet dat je tot €6340 per jaar (bedrag van toepassing in 2020 en dat jaarlijks zal worden geïndexeerd) vrijgesteld van inkomstenbelasting kan verdienen als je werkt met een erkend platform in de deeleconomie, zoals Deliveroo.

Indien je meer vragen hierover hebt, kan je ons hier contacteren.

Opgelet: indien je dit bedrag overschrijdt, kan dat fiscale gevolgen voor jou hebben. Dit bedrag telt voor inkomsten uit al de sectoren die onder dit regime vallen. Hieronder meer uitleg:

FAQ

1. Diensten van deeleconomie geleverd tussen particulieren via een erkend platform in de deeleconomie zoals Deliveroo.

2. Bepaalde occasionele diensten van particulier tot particulier (in dit geval is er een maandelijks grensbedrag van inkomsten voorzien).

3. Bepaalde diensten aan verenigingen en aan publieke overheden (in dit geval is er een maandelijks grensbedrag van inkomsten voorzien).Het grensbedrag van €6340 is een jaarlijks plafond dat van toepassing is op het geheel van bruto-inkomsten die worden verdiend in 2020. Indien je ook werkt met andere platformen in de deeleconomie, zal je inkomsten die je hier verdient, mee in rekening moeten brengen bij de € 6340 die je jaarlijks belastingvrij kan verdienen.

Om je bruto-inkomsten te berekenen moet je rekening houden met het bedrag dat is betaald door het platform plus de bedragen die zijn ingehouden.De belasting van 10 % die is ingehouden in de loop van het jaar 2018 zal aan je worden terugbetaald door de Belgische fiscale administratie nadat je in 2019 je belastingaangifte hebt gedaan.Als je de grens van €6340 overschrijdt voor het geheel van je activiteiten (alle sectoren samen genomen), zal je worden beschouwd als zelfstandige en dit vanaf de eerste verdiende euro van dat inkomstenjaar, met alle gevolgen van dien (kosten, belastingen, sociale zekerheidsbijdragen en formaliteiten).